Chi Tiết Sản Phẩm

Van Cầu lắp bích hiệu Hitachi

Model: M20KFG/M20KFGO

Vật liệu: gang dẻo FCD

Dùng cho hơi nóng

Sản phẩm khác