Chi Tiết Sản Phẩm

BƠM LI TÂM EBARA

Bơm li tâm trục ngang Ebara dùng trong xăng dầu, nước...

Motor chống nổ tiêu chuẩn Nhật Bản d2G4

400V, 50Hz, 1450/2900 RPM

Sản phẩm khác